Juridische informatie

Bedrijf

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 6-III-1 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 voor Vertrouwen in de Digitale Economie (L.C.E.N.), informeren wij gebruikers van deze site over de volgende wettelijke kennisgevingen:

De website sorewards.com wordt gepubliceerd door Sorewards SAS.
Sorewards ® is een geregistreerd handelsmerk van Sorewards SAS.
Sorewards SAS met een kapitaal van € 16.930 euro.
RSC Nantes : 877 691 402

Neem contact op met

Zero Newton - 3 place Albert Camus - 44200 Nantes
02 79 65 29 37

Directeur uitgeverij

Tancrède du Réau, CEO van Sorewards

Website ontwikkeling

Web & mobiel ontwerp: Jujotte
Ontwikkeling en integratie: Cosmogonies

Hosting

Scaleway
8 rue de la Ville l'Evêque, 75008 Parijs - Frankrijk

Intellectueel eigendom

Alle inhoud op de sorewards.com-site, met inbegrip van maar niet beperkt tot afbeeldingen, foto's, teksten, video's, animaties, geluiden, logo's, gifs en pictogrammen, evenals de opmaak ervan, zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf, met uitzondering van handelsmerken, logo's of inhoud die toebehoort aan andere partnerbedrijven of auteurs.

Elke reproductie, verspreiding, wijziging, aanpassing, heruitzending of publicatie, zelfs gedeeltelijk, van deze verschillende elementen is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sorewards. Deze weergave of reproductie, op welke manier dan ook, vormt een inbreuk die wordt bestraft door de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle. Het niet naleven van dit verbod vormt een inbreuk die de burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid van de inbreukmaker kan inroepen.